(1)
Kochavi, A. Polscy Biskupi, Watykan I Żydzi Polscy W Czasie Przejmowania władzy Przez komunistów Na Podstawie Brytyjskich raportów Dyplomatycznych. ZZSiM 2009, 149-162.