(1)
Hłasko, M. Szukając Gwaizd. ZZSiM 2008, 413-418.