(1)
Haska, A. „Znałam Tylko Jedną żydóweczkę ukrywającą się…” Sprawa Zofii I Mariana Chominów. ZZSiM 2008, 392-407.