(1)
Libionka, D. Wokół Korespondencji Henryka Wolińskiego Z Adolfem Bermanem. ZZSiM 2008, 367-391.