(1)
Skibinska, A.; Libionka, D. „Przysięgam Walczyć O Wolną I potężną Polskę, Wykonywać Rozkazy przełożonych, Tak Mi dopomóż Bóg”. Żydzi W AK. Epizod Z Ostrowca Świętokrzyskiego. ZZSiM 2008, 287-323.