(1)
Libionka, D. Polskie piśmiennictwo Na Temat Zorganizowanej I Indywidualnej Pomocy Żydom (1945-2008). ZZSiM 2008, 17-80.