(1)
Petelewicz, J. „Kresy Wschodnie Pod Okupacją Sowiecką 1939–1941; Stosunki ukraińsko-Polsko-żydowskie, życie społeczne I Wzajemne relacje” . ZZSiM 2007, 483-490.