(1)
Mędykowski, W.; Kichlewsky, A. Wydawnictwa ciągłe: Yad Vashem Studies, DAPIM, GALED [Witold Mędykowski] Revue d’histoire De La Shoah [Audrey Kichlewsky]. ZZSiM 2006, 576-587.