(1)
Polit, M. Pomiędzy Propaganda a kolaboracją: Casus Getto Cajtung. ZZSiM 2006, 392-403.