(1)
Polit, M. Tekst Zwany ’Dziennikiem Szmula Rozensztajna’. ZZSiM 2006, 333-338.