(1)
Libionka, D. Głową W Mur. Interwencje Kazimierza Papée, Polskiego Ambasadora Przy Stolicy Apostolskiej, W Sprawie Zbrodni Niemieckich W Polsce, Listopad 1942 – Styczeń 1943. ZZSiM 2006, 292-314.