(1)
Grabowski, J. Józef Górski, Na przełomie dziejów. ZZSiM 2006, 280-291.