(1)
Finder, G. Proces Szepsla Rotholca a Polityka Kary W następstwie Zagłady. ZZSiM 2006, 221-241.