(1)
Mędykowski, W. Przeciw Swoim: Wzorce Kolaboracji żydowskiej W Krakowie I Okolicy. ZZSiM 2006, 202-220.