(1)
Kuwałek, R. Muzeum-Miejsce Pamięci W Bełżcu – W Rok Po rozpoczęciu działalności. ZZSiM 2005, 349-358.