(1)
Libionka, D. Apokryfy Z dziejów Żydowskiego Związku Wojskowego I Ich Autorzy. ZZSiM 2005, 165-190.