(1)
Grądzka-Rejak, M. .; Olaszek, J. . Postawy I Zachowania Polaków Wobec Żydów W Czasie Okupacji Niemieckiej W Publikacjach Drugiego Obiegu W PRL. ZZSiM 2019, 168-218.