(1)
Melchior, M. Zagłada I Stosunki Polsko – żydowskie W Opracowaniach Socjologicznych. ZZSiM 2005, 52-72.