(1)
Bachura Wojtasik, J. Jak Radio pamięta Powstanie W Getcie Warszawskim? O Rocznicach Wybuchu Buntu Zbrojnego Na Materiale Radiowej Publicystyki Z Lat 1945-1989. ZZSiM 2023, 185-208.