(1)
Śliwa, J. Agnieszka Witkowska-Krych, Dziecko Wobec Zagłady. Instytucjonalna Opieka Nad Sierotami W Getcie Warszawskim . ZZSiM 2023, 743-747.