[1]
Kopciowski, A. 2023. Recenzja: Julian Kwiek, Nie chcemy Żydów u siebie. Przejawy wrogości wobec Żydów w latach 1944–1947, Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste, 2021, 588 s. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 18 (mar. 2023), 659-668. DOI:https://doi.org/10.32927/zzsim.979.