[1]
Filipkowski, P. 2023. Recenzja: Więźniowie KL Lublin 1941–1944, red. Tomasz Kranz, Wojciech Lenarczyk, Lublin: Państwowe Muzeum na Majdanku, 2021, 599 s. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 18 (mar. 2023), 645-652. DOI:https://doi.org/10.32927/zzsim.977.