[1]
Ferenc, M. 2023. „Gdzież źródło błogosławione, z którego czerpał on swą moc…” Pamięć o Mordechaju Anielewiczu w Polsce w latach 1943–1949. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 18 (mar. 2023), 403-439. DOI:https://doi.org/10.32927/zzsim.964.