[1]
Malicki, K. 2021. Pomiędzy niepamięcią a pamięcią ekskluzywną. Współczesny Rzeszów wobec swojej żydowskiej przeszłości . Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 17 (grudz. 2021), 649-669. DOI:https://doi.org/10.32927/zzsim.901.