[1]
Leociak, J., Mazur, A. i Żmijewski, A. 2021. „Berek jest głosem o niemocy wobec okrucieństwa; pragnieniem, by Zagłada się nie wydarzyła”. Z Arturem Żmijewskim rozmawiają Jacek Leociak i Adam Mazur. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 17 (grudz. 2021), 606-618. DOI:https://doi.org/10.32927/zzsim.897.