[1]
Weksler-Waszkinel, R.J. 2008. Father Stanisław Musiał’s Struggle with Memory. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. (grudz. 2008), 367-386. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.89.