[1]
Hartman, K. 2021. Tak niewiele wiem [Aneks:] List Anny Lorenc napisany w więzieniu w Tarnopolu . Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 17 (grudz. 2021), 287-294. DOI:https://doi.org/10.32927/zzsim.879.