[1]
Semczyszyn, M. 2021. Żydzi w sowieckich oddziałach partyzanckich na północno-wschodnich terenach Drugiej RP 1941–1944 – zarys problematyki. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 17 (grudz. 2021), 139-171. DOI:https://doi.org/10.32927/zzsim.874.