[1]
Kowalska-Leder, J. 2011. Jacek Leociak, Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2010, 313 s. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 7 (grudz. 2011), 609-614. DOI:https://doi.org/10.32927/zzsim.829.