[1]
Krupa, B. 2011. Stanisław Gombiński (Jan Mawult), Wspomnienia policjanta z warszawskiego getta, red. i wprowadzenie Marta Janczewska, Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów i Żydowski Instytut Historyczny, 2010, 282 s. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 7 (grudz. 2011), 559-564. DOI:https://doi.org/10.32927/zzsim.815.