[1]
Kowalska-Leder, J. 2010. Andrzej Bart, Fabryka muchołapek, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2010. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 6 (grudz. 2010), 319-322. DOI:https://doi.org/10.32927/zzsim.745.