[1]
Polit, M. 2020. Jankiew Pat. „Żydowski brat z ziemi amerykańskiej, który jest też polskim Żydem”. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 16 (grudz. 2020), 454-463. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.675.