[1]
Grzanka, B. 2020. Działalność SS-Sonderkommando Kulmhof w lutym i marcu 1942 r. w świetle dowodów księgowych Sonderkonto 12300 z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 16 (grudz. 2020), 600-612. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.666.