[1]
Persak, K. 2020. Co dziś wiemy o niemieckich represjach za pomoc udzielaną Żydom? O książce Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej . Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 16 (grudz. 2020), 761-791. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.655.