[1]
Turski, M. 2020. „Więcej nic nie powiem…” Rozmowa z Marianem Turskim – ocalałym z getta łódzkiego – przeprowadzona 28 sierpnia 2019 r. w przeddzień obchodów 75. rocznicy likwidacji getta łódzkiego. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 16 (grudz. 2020), 21-30. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.639.