[1]
Kijek, K. 2018. Zanim stał się Przytyk. Ruch narodowy a geneza zajść antyżydowskich w wojewódzkie kieleckim w latach 1931–1935. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 14 (grudz. 2018), 45-79. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.60.