[1]
Grabowski, J. 2013. Powojenne dochodzenia policyjne we Francji, czyli próba samooczyszczenia paryskiej Prefektury Policji w latach 1944–1946. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 9 (grudz. 2013), 141-156. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.584.