[1]
Obirek, S. 2014. Dariusz Libionka (red.), Obóz zagłady w Bełżcu w relacjach ocalonych i zeznaniach polskich świadków. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 10 (grudz. 2014), 1008-1015. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.569.