[1]
Grabowski, J. i Editors 2008. From the editor. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. (grudz. 2008), 7-9.