[1]
Obirek, S. 2019. Stanisław Musiał, Wyrzut sumienia. Wokół relacji chrześcijańsko- -żydowskich i polsko-żydowskich, red. i wybór tekstów Janusz Poniewierski, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2019, 248 s. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 15 (grudz. 2019), 814-816. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.40.