[1]
Polit, M. 2006. Pomiędzy propaganda a kolaboracją: casus Getto Cajtung. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 2 (grudz. 2006), 392-403. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.197.