[1]
Finder, G. 2006. Proces Szepsla Rotholca a polityka kary w następstwie Zagłady. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 2 (grudz. 2006), 221-241. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.188.