[1]
Grądzka-Rejak, M. i Olaszek, J. 2019. Postawy i zachowania Polaków wobec Żydów w czasie okupacji niemieckiej w publikacjach drugiego obiegu w PRL. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 15 (grudz. 2019), 168-218. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.9.