[1]
Krzyżanowski, Łukasz . 2018. Monika Rice, „What! Still Alive?!” Jewish Survivors in Poland and Israel Remember Homecoming, Syracuse: Syracuse University Press, 2017, 254 s. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 14 (grudz. 2018), 276-735. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.112.